Vrouwen

De Commissie Vrouwen van het SIO is op 17 december 2011 nieuw leven ingeblazen met zes leden. Net als bij de Commissie Jongeren heeft ook deze commissie als doel een landelijk dekkend netwerk te onderhouden met Surinaamse maar ook algemene organisaties die zich met aangelegenheden van vrouwen bezig houden. Te denken valt aan emancipatie, onderwijs en opvoeding van kinderen, eigen ontplooiingsmogelijkheden en knelpunten, het zelfstandig ondernemerschap enz.

De commissie zet de eigen pagina op de website en social media in ten behoeve van dit netwerk. Het SIO organiseert jaarlijks twee bijeenkomsten die door de commissie thematisch worden ingevuld. Commissieleden participeren ook in activiteiten van andere samenwerkingsverbanden van het LOM en van de algemene instellingen.

Op de foto van links naar rechts: Shanthikharie, Henna Mathura, Melissa Imansoeradi, Anne-Rose Abendanon, Linda Nooitmeer (voorzitter) en Ylanga Blinker