Delen

SIO vrouwendag over mannenemancipatie

Ongeveer tachtig vrouwen en een paar mannen zijn op deze zonovergoten zondag 11 maart, naar de kantine van Real Sranang afgekomen voor de bijeenkomst ‘alleenstaand ouderschap’ in het kader van de viering van internationale vrouwendag. Het programma is een samenwerking tussen de Commissie Vrouwen van het SIO en de activiteitencommissie van Real Sranang. De mannen staat achter de bar of in de keuken; de vrouwen hebben hun middag samen.

Gastspreekster is onderzoekster Marjolijn Distelbrink. Zij schetst het beeld van de Afro Surinaamse alleenstaande moeders, de doelgroep die ze in 2000 onderzocht. In Amsterdam is 64% van de Surinaamse gezinnen een eenoudergezin waarvan 4 op de 10 gezinnen ook nog tot de minima kunnen worden gerekend. Toch slagen de moeders erin hun kinderen goed voor te bereiden op de toekomst. In de opvoeding van meisjes wordt de financiële en emotionele afhankelijkheid sterk benadrukt. ‘Je diploma is je man’, is een bekende uitdrukking. Meisjes worden vaker voorbereid op het stichten van een gezin zonder man. Maar ze gaan ook voor een leuke partner in het leven, want alleen opvoeden is niet het ideaalbeeld. Moeders moeten ook aangesproken worden op hun rol als opvoeder en poortwachter. Ze moeten mannen toelaten in de opvoeding en jongens opvoeden tot vaders. Nog te vaak worden vaders, vanwege conflicten, buitengesloten.

Dus kan in deze situatie de rol van de vader niet weggevaagd worden, vonden aanwezigen in de zaal. Op internationale vrouwendag zouden we liever over mannenemancipatie moeten spreken. De uitwonende vader wordt nauwelijks betrokken bij de opvoeding en is het contact met de kinderen beperkt. Dit heeft onder andere effect op schoolprestaties en het welbevinden van kinderen. Ook kampen kinderen vaak met loyaliteitsproblemen. Een deelneemster aan de discussie vroeg ook naar gegevens over alleenstaande Hindostaanse moeders. Die zijn er nauwelijks. Ook werd aandacht gevraagd voor het in stand houden van onze Surinaamse waarden en normen zoals gehoorzaamheid en respect en goede manieren. Kernwaarden die volgens de aanwezigen in Nederlandse omgangscultuur zijn zoekgeraakt.