Missie & Visie

MISSIE

HET SURINAAMS INSPRAAK ORGAAN IS DE BRUG TUSSEN SURINAMERS IN DE SAMENLEVING

VISIE

  • De Surinaamse gemeenschap biedt het SIO bestaansrecht en legitimiteit.
  • Het SIO is agenda bepalend, pro actief, zelfredzaam en onafhankelijk.
  • Het SIO verbindt intern de etnische, culturele en religieuze diversiteit en presenteert deze verbinding extern als de Surinaamse identiteit.
  • Het SIO is het informatieknooppunt voor Surinamers en niet -Surinamers.
  • Het SIO is het vanzelfsprekend netwerk en loket voor onderlinge verbondenheid, belangenbehartiging, maatschappelijke positieverbetering, inspiratie, lobby en voor expertise, specifiek ten behoeve van Nederlandse instellingen.
  • Het SIO profileert zich in maatschappelijk leven en in de Surinaamse diaspora.

 
Binnenkort kunt u hier het Meerjaren Beleidsplan SIO 2011-2015 lezen.