Leden

Naween Sobnath-Voorzitter

Vorig jaar ben ik ingegaan op een uitnodiging voor de viering van 25 jaar SIO. Daar ben ik in gesprek geraakt met een aantal mensen uit de organisatie en uiteindelijk werd mijn interesse in het SIO vergroot. Mijn contacten werden hechter en ik wilde iets voor deze organisatie betekenen. Eerst heb ik zitting genomen in de Commissie Jongeren en op dit moment ben ik voorzitter van deze Commissie.

Aangezien ikzelf tot de doelgroep van het SIO  behoor, zie ik een taak voor mij weggelegd voor een betere participatie en integratie van onze jongeren in de Nederlandse samenleving middels de Commissie Jongeren.

Wij Surinamers leveren een grote bijdrage aan de Nederlandse maatschappij. Met ons hart in Suriname, verkiest een groot deel van de Surinamers in Nederland uiteindelijk toch voor de Nederlandse bodem. Om onze integratie hier verder te bevorderen en te behouden, zal er goed gecoördineerd moeten worden tussen verschillende organisaties. De belangen van de doelgroep waar ik toe behoor, moeten zoveel mogelijk worden behartigd. Het is daarom erg belangrijk dat de brug tussen de overheid en de diverse Surinaamse verenigingen stevig blijft. Wij kunnen dit bereiken middels voorlichting en andere bijeenkomsten. Met onze eerste activiteit hoop ik mijn steentje bij te dragen tot dit doel.

Bharti Girjasing-Secretaris

Altijd weer drama bij mij: een stuk over mezelf schrijven… Hier gaan we dan:

Bharti Girjasing, 22 jaar, Surinaams Nederlandse of Nederlands Surinaamse zo je wil. Afgestudeerd in Technische Bestuurskunde en Bestuurskunde en gespecialiseerd in duurzame projecten.

Ik heb geconstateerd dat Surinamers in Nederland al redelijk goed geïntegreerd zijn, echter, wij kunnen nog veel hoger op de maatschappelijke ladder klimmen in vergelijking met waar we momenteel staan. Nederland heeft ons als Surinaamse jongeren veel te bieden en van deze kansen moeten wij uitbundig gebruik maken. Om dit te stimuleren en te concretiseren, ben ik onderdeel gaan uitmaken van de Commissie Jongeren van het SIO.

Mijn persoonlijke wens is ook dat wij als Surinaamse jongeren op een gegeven moment wat terug doen voor Suriname en onze kennis en kunde komt hierbij goed van pas. Want ook Suriname heeft ons veel te bieden, maar het fundament ligt hier, en daar moeten wij nu aan werken.

Daarom is het nu tijd om de verbinding tussen herkomst en toekomst te maken, en daar willen wij van de Commissie Jongeren een grote bijdrage aan leveren!

 

Tenyll Codfried-Financiën

Ik ben Tenyll Codfried, student Medische Microbiologie met brede interesses. Als student ben ik altijd al actief geweest binnen verschillende organisaties tot ik vorig jaar de behoefte kreeg mij in te zetten voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Na enig speuren op Internet heb ik contact opgenomen met het SIO en toen bleek dat ze op zoek waren naar commissieleden, heb ik direct gesolliciteerd. Als lid van een startende commissie heb ik de mogelijkheid om mijn organisatorische kwaliteiten te ontplooien en met enthousiasme kijk ik ernaar uit Nederlands Surinaamse jongeren te stimuleren actiever te  participeren en zich te ontplooien in onze samenleving!

 

 

 

Ashwin Ramjiawan-Public Relations

Ik ben Ashwin Ramjiawan, 23 jaar. Ik studeer momenteel Japanse taal en cultuur in Leiden. De reden dat ik bij SIO zit, is dat ik vond dat ik wat miste van mijn roots. Natuurlijk heb ik wel mijn portie aan saoto en heri heri gegeten, maar dat alleen voldeed niet aan wat ik zoek. Nu als PR-lid van de Commissie Jongeren, probeer ik meer betrokken te zijn bij wat er speelt bij de Surinaams-Nederlandse jongeren en bij de Surinaams-Nederlandse gemeenschap in zijn geheel. De Surinaamse cultuur is prachtig, en als een Surinaams-Nederlander mag je daar best trots op zijn!