Jongeren

De Commissie Jongeren van het SIO beoogt, door barrières te slechten en de eigen kracht van jongeren van Surinaamse afkomst te versterken, de participatie en integratie in de Nederlandse samenleving te vergroten en te verbeteren. De Commissie organiseert daartoe, samen met andere (Surinaamse) jongeren(organisaties) verschillende activiteiten voor de doelgroep van 18 tot 35 jaar.

De Commissie Jongeren kent sinds november 2011 een nieuwe samenstelling die actief bezig is een landelijk dekkend netwerk te vormen. Hierbij wordt actief gebruik gemaakt van social media. Het jongerennetwerk moet bevorderen dat Surinaamse jongeren kansen benutten, hoger op de maatschappelijke ladder komen en zich vooral ook willen inzetten als vrijwilligers. Het SIO faciliteert de Commissie Jongeren met twee bijeenkomsten die thematisch door hun zelf worden ingevuld. Met behulp van sponsors kunnen meerdere (netwerk)bijeenkomsten worden georganiseerd.

Like en bekijk onze Facebookpagina voor het laatste nieuws en updates omtrent de Commissie Jongeren.