Delen

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

UW STEM TELT DUBBEL!

De gemeenteraadsverkiezingen 2014 staan voor de deur. Van verschillende zijde is dezer dagen de verwachting uitgesproken dat kiezers uit etnische minderheden deze keer massaal zullen opkomen. Uit onderzoek van het Kieskompas en Forum blijkt echter dat een op de drie kiezers uit etnische minderheden nog niet weet op welke partij men op 19 maart a.s. zal stemmen.

Het gaat hier om een categorie kiezers die een ware politieke machtsblok zouden kunnen vormen. Verschillende omstandigheden wijzen in die richting. Het grootste deel van deze personen woont in het gebied dat wordt uitgemaakt door de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Van hun stemgedrag is bekend dat zij een bijna uitgesproken voorkeur hebben voor de linkse partijen, met name voor de PvdA. Daar komt bij dat de etnische minderheden het meer dan zat zijn om in het integratiedebat steeds te moeten fungeren als onderwerp. Steeds vaker en luider klinkt de kritiek, dat politiek en publiek ten onrechte steeds over, in plaats van mèt hun willen praten. De etnische minderheden beseffen misschien dus wel heel goed, dat ze met de komende verkiezingen in één klap een factor van doorslaggevende betekenis zouden kunnen zijn, als zij massaal hun stem tot gelding zouden brengen.

Bij de kiezers met een Surinaamse achtergrond blijkt de opkomst bijvoorbeeld in Amsterdam niet boven de 30% uit te komen in de laatste drie gemeenteraads-verkiezingen: in 2002, 2006 en 2010 gingen respectievelijk 30%, 21% en 26% naar de stembus. De opkomst onder Surinamers en Marokkanen blijkt de allerlaagste te zijn onder de grootste etnische groepen.

Het SIO heeft geprobeerd om het aantal kandidaten met een Surinaamse achtergrond in kaart te brengen, hoe onvolledig dan ook. Hoewel de telling niet volledig is geweest, waagt het SIO het toch om hieronder enkele opmerkingen te plaatsen.

Voor zover het SIO kon nagaan, zijn bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 tenminste 92 kandidaten met een Surinaamse achtergrond (54 mannen en 38 vrouwen) op de lijsten van de verschillende politieke partijen. Bij de gemeenteraads-verkiezingen van 2010 hadden wij minstens 112 kandidaten (63 mannen en 49 vrouwen).

Van de 92 kandidaten staan 29 (19 mannen en 10 vrouwen) op verkiesbare plaatsen tegenover 34 in 2010. Om gekozen te worden zullen de meeste kandidaten het van voorkeurstemmen moeten hebben.

Opvallend is dat er weinig nieuwkomers zijn. Voor zover aanwezig dan op onverkiesbare plaatsen.

 

Partij             Aantal kandidaten met een Surinaamse achtergrond per partij

—————————————————————————————-

PvdA                                                    49

CDA                                                     14

GroenLinks                                        10

VVD                                                      06

ChristenUnie                                     04

D66                                                      03

SP                                                        03

Capelle.Nu                                         01

Zaanse Onafh. Groepering             01

Groep De Mos Den Haag                01

————————————————

Totaal                                                 92

Opvallend is dat in 2014 het aantal kandidaten met een Surinaamse achtergrond een sterke daling vertoont t.o.v. 2010. Ook in de grote steden is er sprake van een daling, uitzondering is de gemeente Den Haag met een stijging van 6 in 2010 naar 10 kandidaten in 2014.

Evenals bij de vorige verkiezingen staan de meeste kandidaten op onverkiesbare plaatsen en zullen dus hun uiterste best moeten doen om met voorkeurstemmen gekozen te worden. Zoals gebruikelijk blijft de PvdA nog steeds de hofleverancier.

Het SIO maakt zich sterk voor optimale participatie van Surinaamse Nederlanders op alle maatschappelijke – en politieke terreinen. Voor wat betreft de politiek moeten er dus meer Surinamers in de Tweede Kamer en in de gemeenteraden. Op de kandidatenlijsten worden kandidaten met een Surinaamse achtergrond aangetroffen, die echter vaak op een niet verkiesbare plaats staan. Deze kandidaten kunnen alleen door voorkeursstemmen alsnog een zetel in hun gemeenteraad verkrijgen. Als u ook van mening bent dat er meer Surinamers in uw gemeenteraad thuis horen, dan weet u wat u moet doen. Breng uw stem uit op een kandidaat van Surinaamse afkomst uit de partij van uw voorkeur!

Het SIO wenst alle kandidaten heel veel succes op 19 maart 2014.