Delen

De Remigratiewet gaat veranderen!

Aanvragen voor remigratievoorzieningen volgens de huidige wet kunnen nog ingediend worden tot en met 30 juni 2014.

De Remigratiewet verandert met ingang van 1 juli 2014.

In de nieuwe wet vervalt de basisuitkering, de eenmalige uitkering voor de kosten van de verhuizing.

Bovendien moeten aanvragers voor de remigratievoorziening vanaf 1 juli

  • ten minste 55 jaar oud zijn
  • na hun 18 de verjaardag naar Nederland zijn gekomen
  • 8 jaar legaal in Nederland hebben gewoond
  • Minstens één jaar onafgebroken een rechtgevende uitkering hebben

Tot en met 30 juni is de huidige wet nog van kracht en kan iemand die op 30 juni 2014 een leeftijd van 45 jaar of ouder heeft, minimaal 6 maanden onafgebroken een rechtgevende uitkering ontvangt, en ook aan de overige voorwaarden van de huidige Remigratiewet voldoet, op die dag nog een aanvraag indienen, mits hij/zij deze aanvraag nog diezelfde dag (tijdens kantooruren) aflevert bij een kantoor van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Voldoet u dus nu nog wel, maar straks niet meer aan de voorwaarden van de Remigratiewet dan heeft u nog tot en met 30 juni de mogelijkheid om een remigratievoorziening aan te vragen.

Het NMI kan u daarbij helpen en is daarom op 30 juni a.s. tot 21.00 open.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak: bel het Nederlands Migratie Instituut. Tel. 030-2342936. Zie ook de website van NMI: www.nmigratie.nl