Nieuws

Viering Internationale Vrouwendag 2013

Net als voorgaande jaren vieren de samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden, de Nederlandse Vrouwen Raad en de FNV-in beweging, verenigt in het Vrouwenpodium 2010-2020, op woensdag 6 maart 2013 Internationale Vrouwendag. Een gevarieerd programma met een mix van inhoud, discussie, ontmoeting en beleving waarbij nieuwe energie en inspiratie wordt opgedaan. U bent van harte…

TWEEDE SIO-CONFERENTIE “PSA van Ontwerpwetsvoorstel tot wet”

SIO-conferentie PSA van Initiatiefwetsvoorstel tot Wet Zondag 17 februari 2013 Onlangs heeft een aantal politieke partijen in De Nationale Assemblee (het Surinaams parlement), een initiatiefwetsvoorstel ingediend om te komen tot een Wet Personen van Surinaamse Afkomst (Wet PSA). Deze wet zal een ieder van Surinaamse afkomst de mogelijkheid bieden de relatie die er bestaat tussen…

SIO-CONFERENTIE “PSA van Ontwerpwetsvoorstel tot wet” 19 JANUARI 2013

SIO-CONFERENTIE  “PSA van Ontwerpwetsvoorstel tot wet”   Op 30 juni 2012 heeft het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) een succesvolle diaspora conferentie “van Brain Drain naar Brain Gain” gehouden. Hierbij is gebleken dat er voldoende draagvlak en belangstelling bestaat voor het voeren van een diasporabeleid in Suriname. Onlangs heeft een aantal politieke partijen in het Surinaams parlement…

Surinamers in het buitenland krijgen binnenkort eigen status!

De huishoudelijke vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) heeft onlangs een commissie van rapporteurs benoemd om een initiatiefwet voor te bereiden over de status van Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) in het buitenland. Enkele assembleeleden hebben daartoe op 30 oktober 2012 een wetsontwerp ter goedkeuring aan de DNA ingediend. Volgens artikel 2 uit het wetsontwerp…

Netwerkconferentie “Toekomst Surinaamse media” zondag 25 november 2012

De toekomst van de Surinaamse media Er zijn verschillende manieren waarop de vele (Surinaamse) mediaorganisaties kunnen voortgaan in hun bestaan. Door de opkomst van social media, technologische innovaties en steeds groter bereik met minder, is een nieuwe rol weggelegd voor de media. Alle (media)organisaties die zich niet goed aanpassen aan deze ontwikkelingen worden bedreigd in…

DE BESLISSENDE STEM!

Na een regeerperiode van 15 maanden kwam het kabinet-Rutte in april 2012 ten val. Hierdoor worden er op 12 september 2012 vervroegde Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Van verschillende zijde is dezer dagen de verwachting uitgesproken dat kiezers uit etnische minderheden deze keer massaal zullen opkomen. Een enkele waagt zich zelf aan de voorspelling dat de opkomst…

“Perinatale sterfte onder Surinaamse vrouwen”

In vergelijking met andere Europese landen heeft Nederland een hoge perinatale sterfte. Er overlijden gemiddeld 10 op de 1000 baby’s voor, tijdens of na de geboorte. Uit verschillende Nederlandse onderzoeken blijkt dat niet-westerse vrouwen een hoger risico hebben op perinatale sterfte. Uit onderzoek van Nizaar Makdoembaks, oud huisarts in de Bijlmer, blijkt vooral een verhoogd…

nieuwe rol voor het sio bij diasporabeleid

Het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) kan een belangrijke verbindende rol spelen binnen de Surinaamse diaspora in Nederland en zich profileren als aanspreekpunt voor o.a. de regering in Nederland en voor de regering in Suriname die het diasporabeleid nog verder moet ontwikkelen.  In Suriname zelf zou een coördinerende minister  of onderminister  voor diasporazaken moeten worden aangesteld.…

SIO-conferentie Surinaamse diaspora

“Van brain drain naar brain gain” Zaterdag 30 juni 2012 Wereldwijd groeit de aandacht voor de belangrijke rol die de diaspora speelt bij de ontwikkeling van de landen van herkomst. De Surinaamse overheid wil de diaspora meer betrekken bij de economische ontwikkeling van het land. Vandaar haar groeiende interesse voor de Surinaamse gemeenschap in het…

SIO huldigt gedecoreerden

“Grani pe grani musu de”. Treffend gaf Humberto Tan het belang aan van de huldiging die het Surinaams Inspraak Orgaan op vrijdag 25 mei organiseerde voor gedecoreerden van Surinaamse afkomst in het Van der Valk hotel te Breukelen. Het SIO doet dit voor de vierde achtereenvolgende keer. Het is elk jaar weer een enorme opgave…