Nieuws

Joan Ferrier op 60-jarige leeftijd overleden

Joan Ferrier, dochter van wijlen president Johan Ferrier en voorzitter van de Amsterdamse Stichting Herdenking Afschaffing 150 jaar Afschaffing Slavernij 2013 is zaterdagmiddag 8 maart 2014, op 60 jarige leeftijd overleden. Joan Mary Ferrier (Paramaribo, 14 december 1953) was van 1998 tot 2012 directeur van E-Quality. Zij werd geboren als dochter van Johan Ferrier, de…

Let’s talk about breasts!

Let’s talk about breasts! Het Surinaams Inspraak Orgaan nodigt u uit voor een verrijkende lezing over borstkanker bij Surinaamse vrouwen. Wij willen het taboe doorbreken en dit onderwerp bespreekbaar maken. Op 22 februari 2014 wordt een eerste stap gezet. Programma: 14.30 – 15.00 uur     Inloop 15.00 – 15.10 uur     Welkomstwoord door Vrouwen SIO  en introductie…

Nelson Mandela de meest inspirerende vrijheidsstrijder en politicus van de afgelopen decennia is heengegaan

Nelson Mandela de meest inspirerende vrijheidsstrijder en politicus van de afgelopen decennia is heengegaan. De vrijheidsicoon Nelson Mandela heeft voorgoed zijn ogen gesloten. Zijn heengaan is bekendgemaakt door president Jacob Zuma van Zuid-Afrika. Mandela is 95 jaar geworden. Mandela gaf 67 jaar van zijn leven aan de strijd voor mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. Mandela is…

Proclamatie Platform Surinaamse Diaspora

Proclamatie Platform Surinaamse Diaspora:  zaterdag 23 november 2013 Conferentiecentrum De Baak aan De Horst 1 in Driebergen   Wereldwijd groeit de aandacht voor de belangrijke rol die de diaspora speelt bij de ontwikkeling van de landen van herkomst. De Surinaamse overheid wil de diaspora meer betrekken bij de economische ontwikkeling van het land. Vandaar haar…

Dag van de Marrons 10 oktober 2013

Dag van de Marrons De ‘Dag van de Marrons’, in de samenleving bekend als de Marrondag, is een belangrijke herdenkingsdag voor de Marrons. Voor de herdenking van de Marrondag is gekozen voor 10 oktober, omdat op 10 oktober 1760 er een blijvend vredestraktaat werd gesloten tussen het toenmalige koloniaal bestuur en de Ndyuka stam van…

Eerste Kamer stemt in met aanpassing Remigratiewet

Eerste Kamer stemt in met aanpassing Remigratiewet Op 9 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Remigratiewet. De Remigratiewet wordt aangepast met ingang van 1 juli 2014. Daardoor krijgen burgers meer eigen verantwoordelijkheid voor de realisering van hun remigratiewens. De belangrijkste wijzigingen zijn: – Het vervallen van de eenmalige…

Op dinsdag 18 juni heeft de Eerste Kamer ingestemd met de intrekking van de Wet Overleg Minderhedenbeleid (WOM). Hiermee komt een einde aan het wettelijk geregeld overleg van landelijke minderhedenorganisaties met de Rijksoverheid over het integratiebeleid. De WOM was van kracht sinds 19 juni 1997 en heeft precies 16 jaar gefunctioneerd. De intrekking van de…

Tekort aan pleeggezinnen uit de Surinaamse gemeenschap

De Nederlandse pleegzorg is hard op zoek naar Surinaamse en andere migranten pleegouders. Die melden zich nog mondjesmaat voor de opvang van ‘vreemde’ kinderen. De helft van de pleegkinderen in de grote steden is van niet-westerse afkomst. Gemeten over het hele land heeft ongeveer een derde van de ‘nieuwe’ pleegkinderen een niet-Nederlandse achtergrond. Deze kinderen…

Surinaamse gedecoreerden gehuldigd

Op 10 mei 2013 heeft de SIO commissie Koninklijke Onderscheiding, voor de vierde keer, gedecoreerden met een Surinaamse achtergrond gehuldigd. Dit jaar ontvingen 11 mensen een Koninklijke onderscheiding waarvan 1 de hoge ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ridder in de Orde van Oranje Nassau: Mw. G.W. Soudain  Lid in de Orde van Oranje-Nassau: Dhr.…

Activiteiten rond 150 jaar afschaffing slavernij

Op 1 juli 2013 is het 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij in Suriname en op de Antillen heeft afgeschaft.  Het besluit tot afschaffing werd al in 1848 was genomen maar het duurde nog  jaren voordat de wet hiertoe werd aangenomen. Hiermee behoorde Nederland tot een van de laatste landen waar de slavernij officieel…