Nieuws

Enquête: SIO Onderzoek naar de positie van de Surinaamse-Nederlanders – Vul de enquête a.u.b. in!

De  positie van Surinaamse Nederlanders NUC voert in opdracht van het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) een onderzoek uit naar de positie van de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Over het algemeen bestaat het beeld dat de maatschappelijke positie relatief goed is. Ze zijn relatief goed opgeleid maar onvoldoende of niet vertegenwoordigd in top- en bestuursfuncties in…

Slechts twee kandidaten met een Surinaamse achtergrond gekozen!

Op 18 maart 2015 werden er in elke provincie verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten en Waterschappen. De Provinciale Staten zijn het bestuur van de provincie en wat misschien minstens even belangrijk is: Provinciale Staten kiezen ook de leden van de Eerste Kamer. In de Provincie Zuid-Holland is namens de PvdA Naomie Matil tot Statenlid…

SURINAMERS EN DE PROVINCIALE STATEN EN WATERSCHAPPEN VERKIEZINGEN IN 2015

Op 18 maart 2015 worden er in elke provincie weer verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten en Waterschappen. De Provinciale Staten zijn het bestuur van de provincie en wat misschien minstens even belangrijk is: Provinciale Staten kiezen ook de leden van de Eerste Kamer. Het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) is van mening dat er door…

UITNODIGING

Wan bon , someni wiwiri, wan bon. Wan liba , someni kriki , ale e go na wan se Wan ede, someni prakseri, prakseri pe wan bun mu de Wan Gado, someni fasi fu anbegi , ma wan Papa Wan Sranan, someni wiwiri, someni skin , someni tongo Wan pipel    (Dobru) Het Surinaams Inspraak Orgaan…

Zelfdoding onder Surinaamse jongeren: “Oorzaken en preventiemogelijkheden”

Het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) organiseert in samenwerking met stichting Grani en stichting Landelijke Organisatie Surinaamse Vrouwen (LOSV) op zondag 12 oktober 2014 een bijeenkomst met het thema:              Zelfdoding onder Surinaamse jongeren:            “Oorzaken en preventiemogelijkheden” Tijdens deze bijeenkomst zullen specialisten w.o. drs. Glenn Helberg (kinder- en jeugdpsychiater), ervaringsdeskundigen en hulpverleners uit de gezondheidszorg spreken.          Blijf…

Het SIO is verhuisd!

Nieuwegein, 1 augustus 2014 Geachte relatie, Per 1 augustus 2014 is het SIO verhuisd van Utrecht naar Nieuwegein. Het nieuwe adres is: Weverstedehof 4 A 3431 HR Nieuwegein Het telefoon- en faxnummer blijven ongewijzigd. Met vriendelijke groet, Het bestuur van het SIO…

De Remigratiewet gaat veranderen!

Aanvragen voor remigratievoorzieningen volgens de huidige wet kunnen nog ingediend worden tot en met 30 juni 2014. De Remigratiewet verandert met ingang van 1 juli 2014. In de nieuwe wet vervalt de basisuitkering, de eenmalige uitkering voor de kosten van de verhuizing. Bovendien moeten aanvragers voor de remigratievoorziening vanaf 1 juli ten minste 55 jaar…

PERSONEN VAN SURINAAMSE AFKOMST (PSA)

Op 21 januari 2014 (SB 2014 no. 8) werd de wet houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) en de rechten en plichten die uit die status voortvloeien afgekondigd door de President van de Republiek Suriname. Middels deze wet hebben de personen van Surinaamse afkomst de mogelijkheid om hun PSA-status te…

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

UW STEM TELT DUBBEL! De gemeenteraadsverkiezingen 2014 staan voor de deur. Van verschillende zijde is dezer dagen de verwachting uitgesproken dat kiezers uit etnische minderheden deze keer massaal zullen opkomen. Uit onderzoek van het Kieskompas en Forum blijkt echter dat een op de drie kiezers uit etnische minderheden nog niet weet op welke partij men…